ยินดีต้อนรับ
ปี 2005 บริษัท D&Y มีการลงทุน 10 ล้านบาท และให้บริการด้านโครงการยกอุปกรณ์เครื่องจักรแก่บริษัท CTCI ปี 2018 เดือนมกราคม TongLit Logistics ลงทุน 99 PRO CO.,LTD และ เปลี่ยนชื่อเป็น Tonglit Construction Co.,Ltd.”