ก่อสร้าง
            
  • ตึกโครงสร้างเหล็ก


  • วิศวกรรมการไฟฟ้า


  • วิศวกรรมการประปา


  • ติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน
  • หน้าต่างอลูมิเนียม